Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Scholengroep Brussel omvat 33 kinderdagverblijven, 36 scholen basis, 17 scholen SO, 5 in DKO, 2 CVO's en 1 centrale keuken op in het totaal 78 domeinen met zo'n 3.000 personeelsleden en ±23.000 leerlingen/cursisten

Vacatures

Directeur Kunsthumaniora Laken

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best de website van het GO!


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

banner

Scholengroep Brussel in actie !

Directeur Kunsthumaniora Laken

Directeur Kunsthumaniora Laken (FT)

Chrysantenstraat 26

1020 Laken

 

start : 1 februari 2018

duur : onbepaald


De Kunsthumaniora Muziek en Woord te Laken is een school met een 300-tal leerlingen en circa 100 personeelsleden.  Het aanbod richt zich naar het studiegebied Kunst en Creatie : KSO Muziek en Woord, Dans; TSO  Podiumtechnieken, Creatie en Mode.

De school is dichtbij het centrum van Brussel gelegen en op de Campus bevinden zich ook nog een internaat, basisschool 't Plant'Zoentje en het Lyceum Martha Somers.

U verzekert de algemene leiding van de school in al zijn facetten.  U hebt de regie over de realisatie van het artistiek en pedagogisch project van de school, de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de leerlingen.

U bewaakt en versterkt de positie van de instelling in het artistieke en culturele landschap.

U leidt een team van gedreven leerkrachten Algemene vakken en Kunstvakken.

 

Wat verwachten wij?

De generieke functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij Scholengroep Brussel.

 

Vaardigheden

- competenties : teamleiderschap, toekomstgericht werken en resultaatgerichtheid

- feeling met het artistieke en culturele landschap

 

Studievereisten

- Masterdiploma met bewijs van pedagogische bekwaamheid

- Bekwaamheidsbewijs  voor het ambt van directeur (GO!) of bereid zijn dit te behalen binnen een redelijke termijn

- minstens 5 jaren beroepservaring (lesgeven of gelijkwaardig)

 

Wat bieden wij?

- werken in een aangename lerende en artistieke omgeving

- collegiale ondersteuning op het niveau van de Scholengroep Brussel

- gedurende de eerste twee jaren intensieve coaching

 

Solliciteren?

Een aangetekend schrijven met CV, afschriften diploma's en bewijs relevante beroepservaring, uiterlijk 5 december 2017, sturen aan de heer Peter Luyckx, Personeelsdirecteur, Oud-Strijderslaan 200 te 1140 Evere.

 

Voor meer info over de selectieprocedure 

Contact : Dhr. Erwin De Mulder (coördinerend directeur SO)

Tel.: 02/702.30.69

erwin.de.mulder@sgrbrussel.be

www.scholengroepbrussel.be

 

 

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Brochure SO

De brochure met het volledige aanbod secundair onderwijs vindt u hier