Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

Bijna 100 JFK's beginnen eraan met volle moed

Nieuwe leerkrachten wegwijs gemaakt

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap