Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur Lyceum Martha Somers Laken

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best de website van het GO!


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Vacatures

Directeur Lyceum Martha Somers Laken

Directeur Lyceum Martha Somers Laken 


Karel Bogaerdstraat 4

1020 Laken

www.lyceummarthasomers.be


Start : 1 januari 2018

Duur : onbepaald 


Het Lyceum Martha Somers (LMS) biedt vele vormen van flexibele individuele trajecten op maat aan en ook leertrajecten op graadniveau.  Flexibele leertrajecten bieden vele mogelijkheden en kansen.  Het resulteert in een daling van het aantal vroege schoolverlaters.  Met flexibele leertrajecten slaagt het Lyceum er ook in om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan.

Hiervoor beschikt het Lyceum Martha Somers over een gedreven schoolteam.  Mede door deze aanpak en de aandacht voor CLIL is LMS gestaag gegroeid en voor het schooljaar 2017-2018 onmiddellijk volzet verklaard voor 1A na de officiële aanmeldingsperiode.

 

Wat verwachten wij ?

De functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij scholengroep Brussel.

 

Vaardigheden 

Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor een school in al haar facetten en zorg je voor de continuïteit en positieve evolutie van de school.  De voortdurende aandacht voor het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten maken de groene campus tot een actieve, dynamische plaats waar het goed leren én leven is.

Je geeft samen met het team vorm aan het pedagogisch en onderwijskundig beleid en zorgt voor een visie op maat van de school.

Je stuurt het schoolteam aan met het oog op het realiseren van de schooldoelstellingen.

Je coacht en ondersteunt medewerkers in hun functioneren.  Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer- en werkomgeving voor leerlingen en het schoolteam meet aandacht voor herstelgericht werken.

Je zorgt voor de goede dagelijkse schoolwerking en vlotte organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de begroting en investeringsplannen en staat in voor een kostenbewust financieel beheer van de werkingsmiddelen van de school.

Je blijft jezelf professioneel ontwikkelen en volgt pedagogisch-didactische evoluties binnen onderwijs op.

Competenties : teamleiderschap, toekomstgericht werken, resultaatgerichtheid en organisatietalent.

 

Studievereisten

- masterdiploma of gelijkwaardig en bewijs van pedagogische bekwaamheid

- minstens 5 jaren beroepservaring (lesgeven of gelijkwaardig)

- bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur (GO!) of bereid zijn dit te behalen binnen een redelijke termijn

 

Wat bieden wij ?

- werken in een aangename lerende omgeving 

- collegiale ondersteuning op het niveau van Scholengroep Brussel

- gedurende de eerste twee jaren intensieve coaching 

 

Solliciteren ?

Een aangetekend schrijven met CV, afschriften diploma"s en bewijs relevante beroepservaring, uiterlijk 15 september 2017, sturen aan de heer Peter Luyckx, Personeelsdirecteur scholengroep Brussel, Oud-Strijderslaan 200 te 1140 Evere.

 

Voor meer info over de selectieprocedure :

Coördinerend directeur : Erwin De Mulder

Tel. : 02/702.30.69

erwin.de.mulder@sgrbrussel.be

www.scholengroepbrussel.be

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap