Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Coördinator Comenius Atheneum (school van de toekomst)
Directeur Lyceum Martha Somers Laken

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best de website van het GO!


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Vacatures

Coördinator Comenius Atheneum (school van de toekomst)

Het Comenius Atheneum zoekt een COORDINATOR om in teamverband een gemeenschappelijk pedagogisch project uit te schrijven en te realiseren binnen het kader van het PPGO!.

 

Op 1 september 2017 geven we de kick off van een innovatief project in Brussel West : 

COMENIUS school van de toekomst.

Gelegen in een opwaarderingssite in Koekelberg bouwen we een nieuwe campus voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

In de eerste fase zal het COMENIUS atheneum worden opgestart in een samenwerkingsverband van UNESCO-scholen Koekelberg; GO! TA Jette; atheneum GO! for Business en technisch atheneum Zavelenberg.

Het COMENIUS atheneum zal onderwijs aanbieden  volgens de visie van 'school voor de toekomst' : projectmatig, klasdoorbrekend, graaddoorbrekend en grensverleggend.

Leerlingen zullen zelfstandig en zelfsturend geïnspireerd en gemotiveerd worden om het eigen talent te ontdekken en verder te ontplooien.

 

Profiel :

- je hebt ten minste vijf jaar onderwijservaring

- je hebt ervaring in het ontwikkelen en uitschrijven van visie en strategie 

- je kunt inspirerend leiding geven en innoveren

- je bent resultaatgericht en kunt stapsgewijs een verandertraject ontwerpen en implementeren

- je bent assertief en beschikt over een democratische overtuigingskracht

- je kunt een netwerk uitbouwen en onderhouden 

- je bent planmatig en doeltreffend ingesteld

 

Studievereisten

- masterdiploma en bewijs pedagogische bekwaamheid

- het vormingsattest directeur/adjunct-directeur van het GO! of bereid zijn om dit te behalen binnen korte termijn

 

Wat verwachten wij ?

- samenwerken met de coördinerend directeur van de scholengemeenschap secundair onderwijs van scholengroep Brussel

- rapporteren aan de algemeen directeur en de raad van bestuur van scholengroep Brussel

 

Wat bieden wij ?

- de kans om je in het voorbereidende jaar (2017-2018) verder te professionaliseren, door te groeien naar het ambt van adjunct-directeur (vanaf 1 september 2018) en in de derde fase naar directeur van het COMENIUS Atheneum.

- ondersteuning door een stuurgroep 

 

Solliciteren :

Kandidaturen kunnen via mail, uiterlijk 15 augustus 2017, worden ingediend bij de heer Erwin De Mulder, Coördinerend directeur SO (erwin.de.mulder@sgrbrussel.be), of mevrouw Conny Reniers, HR-verantwoordelijke scholengroep Brussel (conny.reniers@sgrbrussel.be).

 

Voor meer info over de selectieprocedure :

Informatie over de selectieprocedure kan worden bekomen bij de heer Erwin De Mulder, Coördinerend directeur SO

 

Tel. : 02/702.30.69

erwin.de.mulder@sgrbrussel.be

www.scholengroepbrussel.be

 

 


Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap