Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Beleidscoördinator CLB Brussel
Directeur Atheneum Ukkel

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best de website van het GO!


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Vacatures

Beleidscoördinator CLB Brussel

Beleidscoördinator GO! CLB Brussel


Het GO! CLB Brussel maakt deel uit van scholengroep Brussel van het GO!.  Wij ondersteunen meer dan 14.500 leerlingen, verdeeld over 55 scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

We zijn op zoek naar een beleidscoördinator voor onmiddellijke indiensttreding.

 

In die functie staat u de directeur van het CLB bij in het uittekenen en implementeren van het beleid van het GO! CLB Brussel.  U bent de rechterhand van de directeur van het CLB in het organiseren van de dagelijkse werking van het CLB.  Als zodanig en in opdracht van de directeur van het CLB overlegt u ook met de algemeen directeur van de scholengroep.

 

Wat verwachten wij?

- U denkt toekomstgericht en kunt hiervoor een strategie ontwikkelen op basis van de u aangeleverde informatie;

- U onderkent problemen en zoekt praktische en haalbare oplossingen; via het ontwikkelen en toepassen van optimale werkmethodes streeft u naar een maximaal resultaat.  Hierbij houdt u het hoofd koel en laat u zich niet uit het lood slaan door hindernissen en tegenslagen;

- U stuurt een team aan van professionals en past uw leiderschapsstijl aan naargelang de situatie.  U ben een teamspeler die oog heeft voor zowel het groepsgebeuren als het individuele traject van de medewerkers;

- U kunt, binnen de afgesproken kaders, gemotiveerde beslissingen nemen;

- U bent coachend en enthousiasmerend en gaat kritische vragen niet uit de weg;

- U neemt verantwoordelijkheid op binnen en buiten de organisatie;

- U bent een bezieler die de organisatie intern en extern vertegenwoordigd.  U kunt hierbij overtuigend optreden.

- U bouwt interne en externe relaties op in het belang van de organisatie;

- U bent flexibel ingesteld en bereid tot leren;

- U kunt zich scharen achter de principes van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en de scholengroep Brussel in het bijzonder en van de CLB-centra.

 

Wat bieden wij?

- U komt terecht in een samenhangend, dynamisch en vlot draaiend team.

- U komt terecht in een boeiende en een uitdagende omgeving.

- U ontvangt een loon volgens barema met daarbovenop een coördinatievergoeding.

- U ontvangt de nodige hulpmiddelen om uw functie naar behoren te kunnen uitoefenen.

- U krijgt de kans zich verder te bekwamen met het oog op de toekomst.  U krijgt de kans te groeien binnen uw functie en eigen accenten te leggen.

 

Solliciteren?

U verstuurt uw kandidatuur, vergezeld van een uitgebreide motivering, aangetekend en ten laatste op 30 september 2017 naar volgend adres :

 

GO! CLB Brussel

T.a.v. de heer Dries Vandermeersch (Directeur)

Technologiestraat 1

1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem)


De postdatum is bepalend voor de ontvankelijkheid van de kandidatuur

 

Meer inlichtingen kunt u verkrijgen op bovenstaand adres, via mail dries.vandermeersch@g-o.be, of telefonisch 0477/231357

 

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap