Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Veiligheid en preventie Scholengroep Brussel

Veiligheid & Preventie

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is een gemeenschappelijke dienst van het GO! voor de 28 scholengroepen en voor haar administratieve diensten. De preventiedienst heeft per afdeling een preventieadvsieur, waarbij een afdeling staat voor een of twee scholengroepen. Scholengroep Brussel is de grootste scholengroep van het GO! en beschikt uitzonderlijk over een voltijdse en een halftime preventieadviseur. Op het niveau van de onderwijsinstellingen is er voor elke school, CVO, CLB, centrum voor deeltijds onderwijs, academie, internaat of tehuis een contactpersoon aangesteld die instaat voor preventie en bescherming.

Preventieadviseur voor Scholengroep Brussel is Elsie Van Rossem.
U kan haar bereiken op het nummer 02 727 06 71 of 0475 91 53 30.


De site van de Gemeenschappelijke Preventiedienst is www.g-o.be/preventie.
U vindt er o.a. informatie over:
• het preventieregister
• nascholing: de basisopleiding veiligheid
• procedures (aangifte arbeidsongevallen, werken met derden…)
• wetgeving
• actuele thema’s

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506