Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Centra voor Volwassenenopleiding Scholengroep Brussel

Centra voor Volwassenenonderwijs

Scholengroep Brussel heeft twee Centra voor Volwassenenonderwijs met name CVO Brussel en CVO COOVI, beiden te Anderlecht.

CVO Brussel biedt drie categorieën van opleidingen aan:

Tweedekansonderwijs voor het behalen van een volwaardig diploma secundair onderwijs en dit zowel binnen de afdelingen handel (meertalig polyvalent bediende, boekhoudkundig bediende, polyvalent verkoper, secretariaatsmedewerker), zorg (jeugd- en gehandicaptenzorg, kinderopvang, zorgkundige) als harde technieken (elektriciteit, PLC-technieker). Na 1 of 2 jaar, afhankelijk van de opleiding en mits het succesvol doorlopen van één van de opleidingen aangevuld met lesuren aanvullende algemene vorming, kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen. Cursisten moeten minstens 18 jaar zijn om deze opleidingen te mogen volgen.

Beroepsgerichte opleidingen: (elektriciteit, PLC-technieker, CAD-tekenaar elektriciteit, hoefsmid, boekhoudkundig bediende,polyvalent verkoper, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang, verzorgende, zorgkundige, jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent). Daarnaast kan je bij CVO Brussel eveneens het attest bedrijfsbeheer behalen.

Een derde categorie omvat het talenonderwijs. CVO Brussel biedt zowel cursussen NT2 (Nederlands voor anderstaligen), Frans als Engels aan.

De modulaire opleidingen kan men zowel in dag- als avondonderwijs volgen. Sommige opleidingen worden ook in de vorm van afstandsonderwijs aangeboden. Meer informatie vindt u op de website van CVO Brussel.


Harald De Muynck is directeur van CVO Brussel

CVO COOVI is de tweede afdeling met een grote keuze opleidingen in het volwassenenonderwijs, gelegen in een groene en gemakkelijk bereikbare campus in volle expansie. Het biedt onderwijs waarin vorming, opleiding en training geïntegreerd worden aangeboden op het niveau van secundair en hoger beroepsonderwijs in het kader van levenslang en levensbreed leren.

Het centrum heeft een ruim, evenwichtig, gevarieerd, actueel, behoeftedekkend, goed gespreid, vrij uniek en volledig modulair opleidingsaanbod van volledige leertrajecten, binnen een professionele infrastructuur. Het aanbod is gericht op een zeer divers publiek, maar focust zich tegelijk ook op specifieke doelgroepen.
CVO COOVI biedt meer dan 30 zeer uiteenlopende opleidingen. Raadpleeg de website van CVO COOVI en maak kennis met het uitgebreid aanbod!

Katrien Dedobbeleer is directeur van CVO COOVI

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506