Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Leerlingbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding, kortweg CLB Brussel, ondersteunt de leerlingen, de ouders en alle scholen van de scholengroep met een multidisciplinaire team van meer dan 50 personeelsleden bestaande uit artsen, paramedisch, psycho-pedagogisch en maatschappelijk personeel alsook interculturele bemiddelaars. Het CLB heeft als belangrijkste doel voor ogen: de gezonde en optimale ontwikkeling van elk kind. Dit omvat o.a. preventief medisch onderzoek, advies en informatie over studiekeuze en hulp bij leerproblemen. Het CLB is er voor alle leerlingen, maar jongeren met leer- en opvoedingsproblemen of die opgroeien in moeilijke omstandigheden, krijgen bijzondere aandacht. 

CLB Brussel
Centrum voor leerlingenbegeleiding  
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel.: 02 479 25 05  
E-mail: info@clbbrussel.be
Website: www.clbbrussel.be

Dries Vandermeersch, directeur GO! CLB Brussel  


Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506