Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Cultuur bij Scholengroep Brussel

Cultuur

Boco organiseert met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), onderwijs-gebonden, socioculturele activiteiten voor de scholen van de scholengroep. Boco vzw houdt daarbij maximaal rekening met de prioritaire doelstellingen zoals die vermeld staan in de onderwijshoofdstukken van de Brusselse en Vlaamse regeringsverklaringen. Men kan Boco vzw vragen om bepaalde initiatieven inhoudelijk, organisatorisch of financieel te ondersteunen. Leerkrachten dienen daarvoor wel steeds eerst de goedkeuring te vragen aan hun directeur.

Initiatieven die in aanmerking kunnen komen, zijn:

Leerlinggerichte (schooloverkoepelende) evenementen zoals een gedichtendag, literaire avond, economiedag, filmproject, e.d.;

Thematische wandelingen in Brussel en/of workshops in het kader van de verbreding van de leefwereld van de leerlingen;

Steun bij thematische projectweken rond Brussel (op aanvraag en in overleg);

Duurzaamheid, veiligheid en gezondheid: EHBO-sessies voor leerlingen op aanvraag;

Workshops rond studie- en beroepenoriëntering: beroepenhuis, bedrijfsbezoeken (in het kader van “brede school”);

Activiteiten ter bevordering van cultuurparticipatie en ter versterking van de kunst- en cultuureducatie onder de leerlingen van het leerplichtonderwijs, al dan niet in samenwerking met het DKO: concerten, toneel, geleide bezoeken musea, afhuren Cinematek, …

Steun aan specifieke projecten van cultuur- en kunstgerichte opleidingen: Kunsthumaniora, Audio-visuele vorming, toerisme en Public Relations.

Op vraag van de directeurs en personeelsleden worden ook cursussen Veiligheid, EHBO en opleiding voor nieuwe leden van schoolraden georganiseerd.

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506