Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Veiligheid en preventie Scholengroep Brussel

Veiligheid & Preventie

De dienst voor preventie en bescherming op het werk is een gemeenschappelijke dienst van het GO! voor de 26 scholengroepen en haar administratieve diensten. De preventiedienst bestaat uit afdelingen met één preventieadviseur per afdeling (1 afdeling = 1 of 2 scholengroepen). Aan het hoofd van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk staat de preventieadviseur-coördinator, Guy Linten.

Scholengroep Brussel is een van de grootste scholengroepen van het GO! en beschikt om die reden uitzonderlijk over twee voltijdse preventieadviseurs. Op het niveau van de onderwijsinstellingen is er voor elke school, CVO, CLB, centrum leren & werken, academie, internaat of tehuis een contactpersoon veiligheid niveau 3 aangesteld, die nauw samenwerkt met de preventieadviseurs die centraal zijn aangesteld.

De preventieadviseurs voor GO! Scholengroep Brussel zijn:

  • Elsie Van Rossem

Preventieadviseur arbeidsveiligheid niv. 1
GSM 0475/91 53 30 - E-mail elsie.van.rossem@sgrbrussel.be.

  • Tanja Heijens

Preventieadviseur arbeidsveiligheid niv. 2
GSM 0496/63 60 01 - E-mail tanja.heijens@sgrbrussel.be .

De site van de Gemeenschappelijke Preventiedienst vindt u hier: https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie .

U vindt er o.a. informatie over:

  • het digitale preventieregister
  • EPOS
  • nascholing: de basisvorming veiligheid niveau 3, BA4 en BA5…
  • procedures: aangifte arbeidsongevallen, werken met derden, werken op hoogte…
  • wetgeving
  • nieuwsbrieven
  • actuele thema’s

 


Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506