Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! Muziekacademie Anderlecht

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Internaat Scholengroep Brussel

Internaten

Scholengroep Brussel telt tussen zijn instellingen momenteel vijf internaten. Hun doelstellingen en werking zijn zeer uiteenlopend.

Het Tehuis voor Foorreizigers- en Schipperskinderen dat kleuter- en lager onderwijs aanbiedt, stelt zijn internaat ter beschikking van kleuters (vanaf 4 jaar), lagere schoolkinderen en leerlingen uit het secundair onderwijs.

Het tweede internaat is verbonden aan de MPI Heemschool. Tijdens de week kunnen kinderen van MPI en BUSO hier verblijven. Wij bieden hen een vaste structuur in een huiselijke sfeer. Gezien de grote verscheidenheid tussen de kinderen onderling en hun persoonlijke zorgvraag, zijn er verschillende leefgroepen met een onderverdeling op basis van leeftijd, zelfstandigheid en de nood aan structuur.

Het Internaat COOVI is een autonoom Nederlandstalig internaat waarvan de onderwijsvisie in haar eigen pedagogisch project is vastgelegd. Het internaat is toegankelijk voor elke Brusselse leerling die in een Nederlandstalige school is ingeschreven. De werking van het internaat concentreert zich rond 3 pijlers: studie, opvoeding en (ontspannings)activiteiten.

De Tuinen, is een sfeervol internaat dat openstaat voor jongens en meisjes van 5 tot en met 18 jaar. De leer- en leefgemeenschap geeft hen de kans zich te ontplooien tijdens allerlei vrije en geleide activiteiten. Begeleiding bij het maken van huiswerk, het instuderen van lessen, maar ook veilig spelen en sporten op de sportterreinen in een groene omgeving. Elk kind beschikt over een eigen slaapkamer met lavabo en kan gebruik maken van de gezellige leefruimten.

Tenslotte is er het internaat dat verbonden is en enkel toegankelijk is voor leerlingen van de Kunsthumaniora.

 

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506