Contact

(go to English version)
Ellen Pauwels
Projectcoordinator Internationalization
GO! Schools District Brussels
Oud-Strijderslaan 200
B-1140 Brussels
ellen.pauwels@sgrbrussels.be
Tel. +32 (0)477 713 157
Skype: pauwelsellen

Internationalisering

Missie

Scholengroep Brussel is gelegen in de hoofdstad van Europa en weerspiegelt daarvan ook de multiculturele verscheidenheid. Handelend in een mondiale en steeds verder globaliserende omgeving en samenleving streven wij ernaar onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een uitdagende toekomst.

Binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap draagt Scholengroep Brussel de waarden en normen uit van het Pedagogisch Project van het GO! (PPGO!). Daarmee wil ze niet enkel kwaliteitsvol en innovatief onderwijs aanbieden en dat continu optimaliseren en professionaliseren, maar ook elke leerling en cursist de kans bieden om door te groeien naar een maatschappelijke persoonlijkheid.

Scholengroep Brussel beseft dan ook dat niet enkel de kwaliteiten van de wereldstad Brussel moeten worden aangewend om uit te munten in onderwijs, maar evenzeer de opportuniteiten die buiten onze regio- en landgrenzen gegrepen kunnen worden. Om die reden zet Scholengroep Brussel binnen haar algemeen beleid in op internationalisering.

Visie - Doelstellingen
Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506