Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Informatiedoorstroming Scholengroep Brussel over onze Visie en Missie

Missie & Visie


Scholengroep Brussel benut samen met een breed netwerk van partners alle troeven en uitdagingen van de wereldstad Brussel om elk kind, elke leerling, elke cursist in een veilige omgeving uitmuntend onderwijs en vorming te bieden zodat ze maximaal doorgroeien tot actieve burgers
Beleidsplan 2023

Het beleidsplan van de scholengroep is afgestemd op de GO! Strategie 2030 en de GO! Poolstervisie. Onze instellingen integreren het Pedagogisch Project van het GO! (PPGO!) en de GO! Poolstervisie in hun dagelijkse werking. Verschillende werkgroepen operationaliseren de strategische doelstellingen van het beleidsplan en werken met duidelijke KPI’s resultaatgerichte acties uit.

 
Het jaarverslag toont de voortgang van de strategische doelstellingen. Vanuit data analyse kunnen we
het gevoerde beleid kritisch evalueren. Dit laat ons toe om het beleid te borgen of bij te sturen waar nodig.  Het jaarverslag toont de evolutie van ons marktaandeel in het Brussels Gewest.  Verder komen ook de leerlingen- en cursisten aantallen in de verschillende onderwijstypes, de doorstroming van het basis- naar het secundair onderwijs en de schaalvergroting van onze kinderdagverblijven gedetailleerd aan bod. Ook de prestaties van de ondersteunende diensten en de ambities voor volgend schooljaar komen aan bod.  


Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506