Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! Muziekacademie Anderlecht

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Veiligheid en preventie Scholengroep Brussel

Veiligheid & Preventie

De dienst Preventie en bescherming op het werk is de gemeenschappelijke dienst van het GO! voor de 26 scholengroepen en haar administratieve diensten. Per afdeling heeft de dienst een preventieadvsieur waarbij een afdeling staat voor 1 of 2 scholengroepen. Scholengroep Brussel is een van de grootste scholengroepen van het GO! en beschikt om die reden uitzonderlijk over een voltijdse en een halftime preventieadviseur. Op het niveau van de onderwijsinstellingen is er voor elke school, CVO, CLB, centrum voor deeltijds onderwijs, academie, internaat of tehuis een contactpersoon aangesteld die instaat voor preventie en bescherming.

Preventieadviseur voor Scholengroep Brussel is Tanja Heijens.
U kan haar bereiken op het nummer 02 727 06 71.


De site van de Gemeenschappelijke Preventiedienst is www.g-o.be/preventie.
U vindt er o.a. informatie over:
• het preventieregister
• nascholing: de basisopleiding veiligheid
• procedures (aangifte arbeidsongevallen, werken met derden…)
• wetgeving
• actuele thema’s

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506